6 BJ

Rating a informácie o 6 BJ

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre 6 BJ 11092 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 190074. pozícii z 854406 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 77.7538% spoločností je horších ako 6 BJ.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti 6 BJ" href="http://6-bj.sk-rating.com/">
   <img src="http://6-bj.sk-rating.com/6-bj.png" width="150" height="25" alt="Rating 6 BJ" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating 6 BJ

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia